Model de contract de închiriere pentru o pensiune

Un exemplu detaliat de contract de închiriere pentru proprietarii de pensiuni, care reglementează drepturile și obligațiile atât ale proprietarului, cât și ale chiriașului.

Înțeleg că doriți un model de contract de închiriere pentru o pensiune. Vă rog să rețineți că un astfel de contract trebuie să fie adaptat la specificul cazului dvs. și poate fi necesar să consultați un avocat înainte de a utiliza acest model.

În plus, vă recomandăm să utilizați acest model doar ca un ghid și să-l adaptați nevoilor și circumstanțelor dvs. specifice.

Model Contract de Închiriere Pensiune

Încheiat astăzi, _________________ (data), între:

__________________________ (numele proprietarului), cu domiciliul în _________________________, (adresa proprietarului), denumit în continuare “Proprietarul”

Și

__________________________ (numele chiriașului), cu domiciliul în _________________________, (adresa chiriașului), denumit în continuare “Chiriașul”

Se convine și se înțelege că:

 1. Proprietarul închiriază Chiriașului proprietatea sa situată în _________________________, denumită în continuare “Pensiunea”, pentru o perioadă de _________________________ (număr de luni/ani), începând de la data de _________________________ (data începerii închirierii) și terminându-se la data de _________________________ (data sfârșitului închirierii).
 2. Chiriașul va plăti o chirie lunară de _________________________ (suma chiriei) către Proprietar în fiecare lună înainte de data de _________________________ (data limită de plată).
 3. Chiriașul va depune un depozit de garanție în valoare de _________________________ (suma depozitului) către Proprietar la semnarea acestui contract. Depozitul de garanție va fi returnat la sfârșitul perioadei de închiriere, cu condiția ca Pensiunea să fie returnată în aceeași stare în care a fost primită de Chiriaș.
 4. Chiriașul va fi responsabil pentru plata tuturor serviciilor publice și utilităților (curent electric, gaz, apă, căldură, etc.) în timpul perioadei de închiriere.
 5. Chiriașul nu va putea subînchiria Pensiunea sau să permită oricui să locuiască în Pensiune în afara lui și a membrilor familiei sale.
 6. Chiriașul se obligă să păstreze Pensiunea într-o stare bună și să o întrețină într-un mod corespunzător și să plătească pentru orice deteriorare cauzată de neglijența sa.
 7. Proprietarul va efectua orice reparații necesare ale Pensiunii care nu sunt cauzate de neglijența sau abuzul Chiriașului.
 8. La sfârșitul perioadei de închiriere, Chiriașul va preda Pensiunea în aceeași stare în care a fost primită
 9. În cazul în care Chiriașul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de acest contract, inclusiv plata chiriei la timp sau menținerea Pensiunii într-o stare bună, Proprietarul are dreptul să ia măsuri legale pentru recuperarea datoriei sau pentru rezilierea contractului.
 10. În cazul în care Pensiunea nu poate fi utilizată din cauza unei calamități naturale sau a unor circumstanțe neprevăzute, cum ar fi incendiul sau inundațiile, acest contract va fi reziliat și Chiriașul va primi înapoi orice chirie plătită în avans pentru perioada neutilizată.
 11. Acest contract reprezintă întregul acord dintre părți și nu poate fi modificat decât în scris și semnat de ambele părți.
 12. Acest contract va fi interpretat și guvernat în conformitate cu legile în vigoare din statul/județul în care se află Pensiunea.
 13. Orice notificare, solicitare sau comunicare prevăzută de acest contract trebuie să fie efectuată în scris și trimisă la adresele părților specificate în prezentul contract.

În semn de acord, părțile au semnat și au datat acest contract în prezența martorilor:

Proprietarul: ___________________________ (semnătura proprietarului)

Chiriașul: ___________________________ (semnătura chiriașului)

Martor 1: ___________________________ (semnătura martorului 1)

Martor 2: ___________________________ (semnătura martorului 2)

Data: ___________________________ (data semnării contractului)

Dacă dorești să transformi acest formular într-un format digital pentru afacerea ta, astfel încât să nu mai fie necesară completarea manuală de fiecare dată, poți solicita acest lucru prin completarea formularului de mai jos.