Model de contract de prestare servicii de cazare – Ghid complet pentru proprietari și clienți

Instrument util pentru evitarea problemelor și soluționarea conflictelor în timpul furnizării serviciilor de cazare

În acest articol, vom discuta despre modelul de contract pentru prestarea serviciilor de cazare. Dacă sunteți proprietarul unei unități de cazare, atunci un contract bine structurat poate ajuta la protejarea drepturilor dvs. și la evitarea oricăror probleme în timpul furnizării serviciilor.

Iată un model de contract pentru prestarea serviciilor de cazare:

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE CAZARE

Încheiat astăzi, __________, între:

[Proprietarul unității de cazare]

denumit în continuare “Proprietarul”

ȘI

[Clientul]

denumit în continuare “Clientul”

Prezentul contract reglementează prestarea serviciilor de cazare pentru o perioadă de __________ zile, începând cu data de __________ și încheindu-se în data de __________.

 1. Obligațiile proprietarului
 • Proprietarul se obligă să ofere cazarea conform descrierii și a standardelor specificate în oferta de cazare.
 • Proprietarul va acorda clientului accesul la toate facilitățile și echipamentele incluse în oferta de cazare.
 • Proprietarul va asigura curățenia și igiena unității de cazare înainte de sosirea clientului și va efectua curățenia periodic pe parcursul șederii.
 • Proprietarul va furniza lenjeria de pat și prosoapele necesare și va efectua schimbarea acestora la fiecare __________ zile.
 • Proprietarul se obligă să respecte confidențialitatea și drepturile clientului și să nu divulge informații cu privire la acesta.
 1. Obligațiile clientului
 • Clientul se obligă să plătească taxa de cazare conform tarifelor și condițiilor specificate în oferta de cazare.
 • Clientul va utiliza unitatea de cazare în conformitate cu instrucțiunile și regulile stabilite de proprietar.
 • Clientul va păstra unitatea de cazare curată și igienizată și va respecta proprietatea și bunurile din interiorul unității de cazare.
 • Clientul va notifica imediat proprietarul în cazul în care observă orice deteriorare sau probleme în unitatea de cazare.
 • Clientul se obligă să respecte regulile și normele de conviețuire, să nu tulbure liniștea celorlalți clienți și să nu perturbe activitățile din vecinătatea unității de cazare.
 1. Prețul și modalitatea de plată
 • Prețul de cazare va fi plătit în avans în proporție de __________% din valoarea totală.
 • Restul sumei se va plăti la sosirea în unitatea de cazare.
 • Modalitatea de plată poate fi efectuată în numerar sau prin transfer bancar.
 1. Forța majoră
 • Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale în cazul unor evenimente neprevăzute.
 1. Anularea rezervării
 • Clientul poate anula rezervarea fără penalizări în termen de __________ zile de la data rezervării.
 • În cazul în care clientul anulează rezervarea în termen de __________ zile înainte de sosire, va plăti o penalizare de __________% din valoarea totală a rezervării.
 • În cazul în care clientul nu se prezintă la unitatea de cazare la data și ora specificate în rezervare, va plăti o penalizare de __________% din valoarea totală a rezervării.
 1. Reclamații și litigii
 • În cazul în care clientul are orice fel de reclamații cu privire la serviciile de cazare, acesta trebuie să informeze proprietarul imediat pentru a se încerca remedierea problemei.
 • În cazul în care nu se ajunge la o înțelegere amiabilă între părți, litigiul va fi soluționat prin intermediul instanțelor competente.
 1. Dispoziții finale
 • Prezentul contract constituie acordul integral dintre părți și înlocuiește toate negocierile, acordurile și înțelegerile anterioare scrise sau verbale dintre părți.
 • Orice modificare sau completare a acestui contract va fi făcută în scris și semnată de ambele părți.
 • Prezentul contract este guvernat de legea în vigoare și va fi interpretat și executat în conformitate cu aceasta.

Semnăturile părților

Încheind acest contract, părțile și-au exprimat acordul cu privire la condițiile și obligațiile stipulate. Acesta va intra în vigoare începând cu data semnării de către ambele părți.

Proprietarul: __________

Clientul: __________

Data: __________

Concluzie

Încheierea unui contract bine structurat și complet poate ajuta la evitarea oricăror probleme în timpul furnizării serviciilor de cazare. Acesta ar trebui să reglementeze obligațiile ambelor părți, prețul, modalitatea de plată și alte aspecte relevante. În plus, ambele părți ar trebui să semneze contractul pentru a confirma acceptarea și înțelegerea tuturor termenilor și condițiilor.