Ghid Complet pentru Obținerea Documentului

Obținerea certificatului de clasificare este esențială pentru persoanele fizice și juridice care doresc să ofere servicii de cazare în regim hotelier. Acest document atestă respectarea standardelor de calitate și este obligatoriu pentru a opera legal. În acest articol, vom detalia procesul de obținere a certificatului de clasificare, inclusiv documentele necesare și pașii de urmat.

Ce este certificatul de clasificare regim hotelier?

Certificatul de clasificare este un document oficial emis de autoritățile competente, care confirmă că unitatea de cazare respectă standardele de calitate impuse de legislație. Acesta este obligatoriu pentru toate unitățile de cazare care doresc să funcționeze legal, fie că este vorba de hoteluri, pensiuni sau apartamente în regim hotelier.

Importanța certificatului de clasificare

 1. Conformitate legală: Certificatul de clasificare este obligatoriu pentru a putea desfășura activități de cazare legal.
 2. Credibilitate: Un certificat de clasificare conferă credibilitate unității de cazare și inspiră încredere oaspeților.
 3. Standardizare: Asigură faptul că unitatea de cazare respectă anumite standarde de calitate și confort, contribuind la satisfacția oaspeților.

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de clasificare

Pentru a obține certificatul de clasificare, este necesară pregătirea unui dosar complet care să includă următoarele documente:

 1. Cerere tip: Cererea pentru eliberarea certificatului de clasificare, completată și semnată.
 2. Copie carte de identitate: Copia actului de identitate al proprietarului sau al reprezentanților legali.
 3. Extras de carte funciară: Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului.
 4. Certificat de TVA: Codul de TVA obținut de la ANAF, necesar pentru a dovedi înregistrarea fiscală a unității de cazare.
 5. Acordul vecinilor și al administrației: Documentele care confirmă că vecinii și administrația imobilului sunt de acord cu desfășurarea activităților de cazare.
 6. Acordul coproprietarului: Dacă imobilul este deținut în coproprietate, este necesar acordul scris al celorlalți coproprietari.
 7. Planul imobilului: Planuri detaliate ale imobilului, incluzând schițe și descrieri ale spațiilor oferite pentru cazare.
 8. Dovada achitării taxei: Chitanța care atestă plata taxei de clasificare.

Pașii pentru obținerea certificatului de clasificare

 1. Pregătirea documentației: Colectarea și completarea tuturor documentelor necesare.
 2. Depunerea dosarului: Depunerea dosarului complet la autoritatea competentă (de obicei Ministerul Turismului sau autoritățile locale desemnate).
 3. Evaluarea: Inspecția unității de cazare de către o echipă de specialiști pentru a verifica respectarea criteriilor de clasificare.
 4. Emiterea certificatului: Dacă unitatea îndeplinește toate criteriile, autoritatea va emite certificatul de clasificare.

Exemplu de proces pentru obținerea certificatului de clasificare

Să presupunem că doriți să obțineți certificatul de clasificare pentru un apartament în regim hotelier din București. Iată cum ar putea arăta procesul:

 1. Obținerea Codului de TVA de la ANAF: Pentru a putea emite facturi și a înregistra venituri din activități turistice, trebuie să obțineți un Cod de TVA de la ANAF.
 2. Solicitarea acordului vecinilor și al administrației: Adunați semnăturile vecinilor și ale administrației imobilului, confirmând că sunt de acord cu desfășurarea activităților de cazare.
 3. Obținerea acordului coproprietarilor: Dacă apartamentul este deținut în coproprietate, obțineți acordul scris al celorlalți coproprietari.
 4. Pregătirea documentației: Completați cererea tip, atașați copia actului de identitate, extrasul de carte funciară, planurile imobilului și dovada achitării taxei de clasificare.
 5. Depunerea dosarului: Depuneți dosarul complet la Ministerul Turismului sau la autoritatea locală desemnată.
 6. Inspecția și evaluarea: Echipa de specialiști va evalua imobilul pentru a verifica dacă respectă criteriile necesare.
 7. Emiterea certificatului: Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, veți primi certificatul de clasificare, care vă permite să operați legal unitatea de cazare.

Beneficiile obținerii certificatului de clasificare

 1. Legalitate și siguranță: Certificatul garantează că unitatea de cazare funcționează în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Încrederea oaspeților: Oaspeții vor avea mai multă încredere să rezerve o unitate de cazare care deține un certificat de clasificare, știind că aceasta respectă anumite standarde de calitate.
 3. Acces la platforme de rezervări: Multe platforme de rezervări online solicită certificatul de clasificare pentru listarea proprietăților, ceea ce poate crește gradul de ocupare și veniturile.
 4. Avantaje competitive: Un certificat de clasificare poate fi un element distinctiv față de concurență, evidențiind angajamentul față de calitate și serviciile superioare oferite.

Obținerea certificatului de clasificare pentru regimul hotelier este un proces esențial pentru asigurarea conformității legale și oferirea unor servicii de cazare de calitate. Acest demers protejează afacerea proprietarilor și crește încrederea și satisfacția oaspeților. Urmând pașii descriși și pregătind documentele necesare, proprietarii de unități de cazare pot obține certificatul de clasificare și pot opera în mod legal și profesionist.