Vezi mai jos cum poti intra in locatia Forest Exclusive Apartment si cum trebuie sa arate dupe ce ai facut curatenie!

Asa trebuie sa arate patul