Regulament de Ordine Interioară

Prezentul regulament este stabilit pentru a asigura un mediu de lucru ordonat, sigur și eficient la SC Global Apps Srl, o companie care furnizează servicii de curățenie în regim hotelier în București, având punctul de lucru în Piața Sudului și clienți în diferite zone ale Bucureștiului. Toți angajații sunt obligați să respecte acest regulament și să urmeze normele și procedurile stabilite în cadrul societății.

1.Program de lucru

1.1. Programul de lucru va fi stabilit de către conducerea companiei și va fi comunicat angajaților în prealabil.

1.2. Angajații sunt obligați să respecte orarul de lucru și să anunțe superiorul direct în caz de întârziere sau absență.

  1. Îmbrăcăminte și aspect personal 2.1. Angajații vor purta uniforma de lucru oferită de companie și aceasta trebuie să fie în stare bună și curată. 2.2. Este interzisă purtarea hainelor nesemnificative sau nepotrivite pentru mediu de lucru. 2.3. Angajații sunt obligați să aibă o igienă personală corespunzătoare și să fie îngrijiți în aparență.
  2. Comportament în timpul lucrului 3.1. Angajații trebuie să respecte întotdeauna normele de conduită și să aibă un comportament profesional față de colegi, clienți și vizitatori. 3.2. Este interzisă utilizarea limbajului vulgar, comportamentul agresiv sau orice formă de hărțuire. 3.3. Respectați confidențialitatea informațiilor clienților și a societății. Nu divulgați informații confidențiale altor persoane fără aprobarea în prealabil.
  3. Siguranță și securitate 4.1. Respectați instrucțiunile de securitate și utilizați echipamentul de protecție furnizat de companie în cazul necesar. 4.2. Comunicați imediat superiorului direct orice incident sau accident survenit în timpul lucrului. 4.3. Utilizați echipamentele și produsele de curățenie în mod corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și într-un mod sigur.
  4. Utilizarea resurselor companiei 5.1. Utilizați resursele companiei, cum ar fi echipamentele și materialele de curățenie, doar în scopurile legate de activitatea desfășurată. 5.2. Nu utilizați resursele companiei în scop personal sau pentru alte activități care nu sunt în interesul societății.
  1. Relația cu clienții (continuare)6.1. Aveți o atitudine amabilă și profesionistă față de clienți în toate interacțiunile. 6.2. Ascultați cu atenție solicitările și cererile clienților și răspundeți în mod prompt și adecvat. 6.3. Protejați proprietatea clienților și respectați intimitatea spațiilor pe care le curățați.
  2. Organizarea și igiena locului de muncă 7.1. Mențineți curățenia și ordinea în toate spațiile de lucru și în echipamentele utilizate. 7.2. Respectați procedurile de curățenie și utilizați produsele de curățenie în mod corespunzător. 7.3. Raportați imediat superiorului direct orice defecțiune sau deteriorare a echipamentelor sau a infrastructurii.
  3. Respectarea regulilor de circulație și de parcare 8.1. Respectați regulile de circulație rutieră atunci când vă deplasați între diferitele locații ale clienților. 8.2. Parcați vehiculele în locurile desemnate și respectați regulile de parcare în zonele ocupate de companie și clienți.
  4. Abateri disciplinare 9.1. Orice încălcare a acestui regulament poate atrage sancțiuni disciplinare, în conformitate cu politica societății. 9.2. În cazul repetării abaterilor disciplinare sau a încălcării grave a regulamentului, societatea își rezervă dreptul de a lua măsuri suplimentare, inclusiv încetarea contractului de muncă.
  5. Actualizări ale regulamentului 10.1. Societatea își rezervă dreptul de a actualiza sau modifica regulamentul de ordine interioară în funcție de nevoile și cerințele organizaționale. 10.2. Orice modificare a regulamentului va fi comunicată angajaților înainte de intrarea în vigoare.

Prin semnarea acestui regulament, confirm că l-am citit și că îmi voi conforma în mod adecvat normelor și procedurilor stabilite în cadrul SC Global Apps Srl.